חיסכון מגוחך עדיף מתמריץ רע

משבר קצבאות הילדים נפתר. במקום לממן את ילדי ישראל כאן ועכשיו, יחסוך עבורם משרד האוצר כסף והם יוכלו להשתמש בו בעוד 21 שנה. כחלון והחרדים הראו שיש להם תפיסת עתיד בוגרת יותר מזו של הנשיא אובמה. בעוד שבשביל אובמה חמש עשרה שנות ההסכם עם אירן הן כנצח ואחריו המבול, החרדים וכחלון מתמקחים עכשיו על מה שיקרה בעוד 21 שנה. החרדים יודעים שלאורך העתיד הנראה לעין חלקם של ילדיהם באוכלוסיה יהיה גדול וטוב להם לצ'פר את הילדים.

מבחינה כלכלית הרעיון כולו אבסורד מוחלט ובעבר הרחבתי על כך בבלוג. אי אפשר לחסוך באופן קולקטיבי עבור העתיד. שום כסף שתשים המדינה בצד בשנת 2015 לא יאפשר לה לפנות משאבים עבור הצעירים שייצאו לעולם הגדול בשנת 2036. זו פיקציית אקסל מגוחכת.

אבל מבחינת התמריצים יש כאן שיפור גדול ויש לברך על כך. העלאת הקצבאות עוררה חשש שבסקטורים מסוימים ישתמשו בהולדה כדרך פרנסה. במקום לרכוש השכלה וללמוד מקצוע פשוט יחליטו לעשות ילדים. אבל הפניית הכסף לחיסכון עבור הרך הנולד אינה יוצרת תמריץ מעוות כזה. ההחלטה להוליד ילד לבטח לא קשורה לטיב המענק שאותו ילד יקבל עבור עצמו בגיל 21.

הקשר בין קצבאות לילודה מוגברת אינו מנותק מהמציאות. החל מתחילת המאה חלה ירידה תלולה להדהים בילודה המוסלמית, בד בבד עם הקיצוצים בקצבאות הילדים. אין למדינה שום אינטרס להשיב את הגלגל לאחור. הידד לכחלון על כך שפעל בחוכמה בעניין זה.

מודעות פרסומת

גם אצל ערבים וגם אצל חרדים הפחתת קצבאות תוריד ילודה

כלכליסט דן בהשפעת קצבאות ילדים על ילודה.

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3598875,00.html

להערכתי, הבדואים בנגב עושים ילדים בשביל הקצבאות. זו דרך לנצל את היאהוד הפראיירים. לכן הורדת הקצבאות תפגע מיידית בתמריץ שלהם ללדת. ואכן, בעשור האחרון שבו הופחתו הקצבאות באופן ניכר, חלה ירידה תלולה בשיעור הילודה בקרבם.

 

החרדים, לעומת זאת, מולידים המון ילדים מתוך השקפת עולם קיצונית. הם מצליחים לשמר את השקפת העולם הקיצונית בגטו שקיומו מסובסד על ידי המדינה. הפחתת הסבסוד לחרדים תחייב אותם לצאת מחומות הגטו, ללכת לעבוד, להכיר עולם אחר ולהיות פחות קיצוניים. 

 

גם במקרה של הערבים וגם במקרה של החרדים תוביל הפחתת הקצבאות להפחתת ילודה. אבל בעוד שאצל הערבים המנגנון הוא ישיר ומיידי, הרי שאצל החרדים התהליך יותר ארוך ויותר מורכב.