הצעת חוק מביכה

הממשלה מגישה הצעת חוק חשובה מאוד – הגבלת כהונה של ראש ממשלה לשמונה שנים בלבד. הדבר אמור למנוע תופעות של פולחן אישיות סביב אדם אחד, כפי שקרה סביב בנימין נתניהו. מרגע שגילינו שהפסיכולוגיה הפוליטית של ציבור רחב בישראל מובילה לכך שתופיע בקרבו אמונה שלפיה המדינה אמורה לשרת אדם אחד ומשפחתו במקום שאותו אדם ומשפחתו ישרתו את המדינה – אין מנוס מלקבוע חוקי הגבלת כהונה כאלו, גם אם לרוב הם אינם מקובלים בדמוקרטיה פרלמנטרית.

ייאמר לזכותה של הצעה זו שגם המרכיב הפרסונלי נוטרל ממנה כליל. היא חלה רק מעתה והלאה ולא רלוונטית לבנימין נתניהו. אלא שהממשלה הפכה את ההצעה הזו לבדיחה. במקום לקבוע שראש ממשלה שכיהן תקופה ארוכה לא יוכל לכהן עוד מעתה ועד עולם, כפי שמקובל בארה"ב, היא הכניסה תקופת צינון קצרה עד גיחוך, בת שלוש שנים. קל לראות איך נתניהו עתידי ימצא לו פוליטיקאי דרג ב' שישמש כבובת קש שלו עד שיחלפו שלוש שנים, והוא יוכל לשוב לכהונה מלאה. כך עשה פוטין בזמנו עם מדבדב.

במקום זאת חוק ראוי היה שונה בשלושה רכיבים.

 • תקופת הכהונה הרצופה הקצובה בחוק היא קצרה מדי. 8 שנים הם הרבה מאוד זמן, אבל אם הציבור הישראלי מאוד רוצה בשלטונה של אישיות מסוימת, לגיטימי להעניק לה 10 או אפילו 12 שנה בשלטון. הדבר העיקרי הוא שיהיה אופק ברור לעולם שבו אותה אישיות כבר לא תשלוט, ולפיכך יווצר צורך טבעי לסמן לה ממשיכי דרך ותסולק מהתפיסה הציבורית המחשבה החולנית שהמדינה תלויה באדם אחד, מוכשר ככל שיהיה. את פארסת נתניהו הנוכחית אפשר היה למנוע אפילו אם היינו קובעים הגבלת כהונה קיצונית באורכה, בת 15 שנה.
 • תקופת צינון של שלוש שנים הופכת לבדיחה את הקונספט. זו תקופה קצרה וכמעט חסרת משמעות במונחים פוליטיים. או שתקופת הצינון תימשך עשור, או שבכלל לא יהיה צינון וכמו בארה"ב, הגבלת הכהונה תהיה תקפה לכל החיים. אחרת בארה"ב היינו רואים את ביל קלינטון מתמודד ב-2024 מול ג'ורג' בוש.
 •  החוק מאפשר לראש הממשלה לכהן בכל תפקיד אחר, אחרי שמיצה את הגבלת תקופות הכהונה. קל לראות איך פוליטיקאי שלא מוכן לפרוש יוכל להתיישב בשלל תפקידים אחרים בממשלה או אולי לפעול מתוך הכנסת לשינוי חוק היסוד ולכך שיוכל להיבחר שוב. צריך לקבוע שראש ממשלה שמיצה את כהונתו לא יוכל עוד להיבחר לכנסת או להתמנות לשר.

49 תגובות על ״הצעת חוק מביכה״

 1. תמריץ,

  איך הגעת לתקופת צינון של 3 שנים ? אין כדבר הזה בהצעת החוק. אלא, שמכאן ואילך, לא יוכל להיות ראש ממשלה ( ואגב, לא תקף לגבי ראש ממשלת חילופים).

  והתכלית העיקרית, ריכוז כוח. מניעת ריכוז כוח. ממילא, יהא עסוק, בעשיה ציבורית, ולא בבחירה מחדש. נצטט מתזכיר הצעת החוק:

  " לעומת זאת, במצב שבו ידע ראש הממשלה כי תקופת כהונתו מתוחמת בזמן, כפי שמוצע, צפוי כי מיקוד פעילותו יהיה בקידום העשייה הממשלתית למען הציבור"

  כאן לתזכיר הצעת החוק:

  יש ללחוץ כדי לגשת אל 123.pdf

  להתראות

  אהבתי

 2. תמריץ,

  זה אכן המעודכן יותר ( למה לא השארת אותו אבל בפוסט לא מובן ?) אלא שאין שם שום צינון.

  מה שיש שם, זה קביעת מועדים לרציפות ( או אי רציפות).

  נצטט מתוך דברי ההסבר:

  " עם זאת, מוצע לקבוע שגם תקופות כהונה אחדות יכולות, במצטבר, להיחשב יחד כתקופה רצופה, ובלבד שבין תקופה אחת לזו שאחריה חלפו פחות משלוש שנים"

  עד כאן הציטוט:

  כלומר, נניח תיאורטית, שנתיים כראש ממשלה. הפסקה. 3 שנים כראש ממשלה והפסקה נוספת וכדומה. אזי אם לא חלפו שלש שנים בין הפסקה להפסקה, זה ייחשב כתקופה רצופה ממש ( לענין 8 שנים פשוט, ועוד ענין שם עם נבצרות, אבל, בעיקרון).

  אז שום צינון פה…..

  להתראות

  אהבתי

 3. זה לא ההגדרה של צינון תמריץ. זה גישור, לא צינון. עסקינן ברציפות, לא בצינון.

  בצינון עסקינן במצב בו, אדם מסיים תפקיד, ויש לו תקופה נקובה, שבתוכה, הוא לא יכול לרוץ או לכהן במשרה מסויימת.

  נצטט מויקיפדיה, בצורה פשוטה הדבר (אחר כך נפנה לחוק):

  כך לגבי תקופת צינון של קציני צבא, בקשר לריצה לפוליטיקה, מצטט:

  תקופת הצינון

  לפי נוסחו של חוק הבחירות לכנסת, לא יתמודדו לכנסת: קציני צבא בכל דרגה שהיא בשירות קבע בצה"ל, שוטר במשטרת ישראל וסוהר בשירות בתי הסוהר, אלא אם חדלו מלמלא תפקידם לפני "היום הקובע", כקבוע בחוק. משמע, כל האמורים לעיל חייבים בתקופת צינון החל ממועד סיום שירותם, במהלכה לא יוכלו להתמודד בבחירות לכנסת.

  משך תקופת הצינון הקבועה בחוק:

  לעניין קצין צה"ל בשירות קבע בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרת ישראל בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר – נקבעה תקופת צינון בת 3 שנים מיום השחרור משירות. בנוסף, נקבע כי תקופת צינון זו פגה לאחר הבחירות לכנסת שנערכות לאחר יום השחרור מן השירות.

  לעניין יתר קציני צה"ל בשירות קבע, שוטרי משטרת ישראל וסוהרים בשירות בתי הסוהר – נקבעה תקופת צינון בת 100 ימים לפני יום הבחירות. עוד נקבע כי "לעניין בחירות מוקדמות שביום שבו נקבע המועד לעריכתן לפי כל דין נותרו פחות מ-110 ימים עד לעריכתן, יהיה היום הקובע – 10 ימים מיום קביעת המועד האמור".

  עוד נקבע בחוק הממשלה כי קציני צבא בדרגת אלוף ומעלה, קציני משטרה בדרגת ניצב ומעלה וכן נציב בתי הסוהר, לא יתמנו לתפקיד שר אלא אם כן הפסיקו את שירותם שלוש שנים לפני יום המינוי.

  בשנת 2016 הציע חה"כ אלעזר שטרן יחד עם חה"כ איל בן ראובן תיקון לחוק ובו הוצע שבמקום שבכירי מערכת הביטחון ימתינו תקופה של שלוש שנים עד שיוכלו להשתלב בפוליטיקה הארצית, יחכו 18 חודשים, אך הרמטכ"ל ומפכ"ל המשטרה עדיין ימתינו תקופת צינון של שלוש שנים.

  עד כאן הציטוט:

  זה צינון. גמרו תפקיד, ולא יכולים לרוץ לפוליטיקה, עד אשר חלף פרק זמן, שמוגדר כתקופת צינון.

  מי שרוצה לראות בחוק רסמי, אז סעיף 56 לחוק בחירות לכנסת, כאן:

  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/190_026.htm

  להתראות

  אהבתי

 4. והנה תמריץ, פה תוכל לקרוא על חוק מתקן דאז, בקשר לבחירות לכנסת:

  החוק המתקן דאז, כותרתו כך:

  "חוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון (תיקוני חקיקה) התשס"ז 2007"

  ואילו כאן בקשר להגבלת כהונה של ראש ממשלה, לא מציינים כלל בכותר שעסקינן בצינון. אין שם איזכור של המילה צינון.

  גם זה כמובן מוכיח זאת.

  כאן:

  יש ללחוץ כדי לגשת אל 17_lsr_300048.pdf

  אהבתי

 5. מה גם שכתבת בפוסט תמריץ, כך, מצטט:

  "במקום לקבוע שראש ממשלה שכיהן תקופה ארוכה לא יוכל לכהן עוד מעתה ועד עולם, כפי שמקובל בארה"ב, היא הכניסה תקופת צינון קצרה עד גיחוך, בת שלוש שנים."

  והרי, על פי הצעת החוק, אין דבר כזה. מדובר בגישור. מעין תקופות ביניים. מי שמסיים אבל נניח רציף ורגיל שמונה שנים, אין לו יותר אפשרות לכהן כראש ממשלה. שום תקופת צינון, ושום 3 שנים לא יעזרו.

  נצטט הסעיף המרכזי, סעיף 1 להצעה ( שמוסיף סעיף לחוק יסוד הממשלה, סעיף 6א):

  " מי שכיהן בתפקיד ראש הממשלה תקופה רצופה של שמונה שנים ( בסעיף זה- תקופה מרבית לכהונה), לא יהיה רשאי עוד לכהן בתפקיד כאמור"

  לא יהיה רשאי יותר. ושום תקופת צינון לא תעזור לו, שלא כפי שכתבת בפוסט פשוט. בניגוד למה שכתבת, לא יוכל לכהן לעולם יותר.

  להתראות

  אהבתי

 6. תמריץ,
  בארצות הברית ובצרפת יש משטר נשיאותי. דוגמא גרועה. בכל השאר אין הגבלה

  אהבתי

 7. גם בחוק הבחירה הישירה הייתה הגבלת קדנציות. ״נשיאותי״ זו לא מילת קסם, העניין הוא במשטר שיש בו צבירת כוח אישי מוגזמת. גם ראשות ממשלת ישראל מקיימת זאת, כך הסתבר.

  Liked by 2 אנשים

 8. זה שמי שכיהן 8 שנים פחות יום, יחכה 3 שנים ויוכל לרוץ שוב ואילו מי שכיהן 8 שנים לא יוכל לרוץ שוב – אכן משתמע מלשון החוק אבל זה נובע מן הסתם פשוט מיכולת ניסוח ילדותית של מי שהופקד על הכנת החוק ואולי עוד יתוקן בהמשך. פשוט מביך.

  אהבתי

 9. באופן עקרוני לפעמים כן מקובל שמנהיג יכהן תקופה מסויימת ואחר כך לא יוכל להמשיך לכהן בתפקיד זה. בארצות הברית הגבילו את תקופת כהונת המנהיג ל-8 שנים בלבד. בישראל לא הגבילו אות התקופה הזו. מעניין שדוקא את תקופת כהונת הנשיא (שאין לו כלל סמכויות) הגבילו ל-10 שנים.
  עוד דבר מוזר זה שיש בישראל שלנשיא אין סמכויות כלל. למה בכלל צריך תפקיד כזה?
  יש עוד דבר לא ברור: מה זה ראש ממשלה חליפי?

  אהבתי

 10. arn, גם בארה"ב זה חוק יחסית חדש, היה מנהג מקובל שלא להשאר בקנדציה יותר מ2 סבובים כדי לא להיות טוב יותר מג'ורג' וושינגטון והפכו את המנהג לחוק לאחר מלמת העולם השניה, אבל היו לא מעט נשיאים שרצו לסיבוב שלישי וכשלו בו.

  אהבתי

 11. arn,

  ראש ממשלה ברוטציה. כפי היום, בנט ראשון, לפיד שני.

  אז לפיד הוא ראש ממשלה חליפי למשל.

  אהבתי

 12. נניח שיגבילו את תפקיד ראש הממשלה ל-8 שנים.
  מה ימנע מראש ממשלה מכהן לשנות את החוק פעם נוספת כך ששוב ראש ממשלה יוכל לכהן ללא הגבלה?
  בקיצור מה ימנע מחברי הכנסת לשחק בחוק לפי מה שהם רוצים? פעם לחוקק אותו ופעם לבטלו. הכל לפי האינטרסים שלהם.

  אהבתי

 13. שאלה טובה מה ימנע.. לכן אני תומך בכך שימנעו מראש ממשלה שכיהן דיו להיות בכלל בפוליטיקה. אם לא ירוץ לכנסת כבר יהיה רחוק מספיק מהזירה.

  אהבתי

 14. arn לחברי הכנסת יש אינטרס שתהיה הגבלת כהונה. לא מעט חברי כנסת שואפים להיות ראש הממשלה, והגבלת הכהונה מגדילה את הסיכויים שלהם. אפילו בקרב הליכוד ח"כים רבים בעד החוק. למשל דוד ביטן:

  https://www.ynet.co.il/news/article/hkwvfiapk

  לאחר שהחוק יעבור יהיה קשה מאוד להשיג רוב לביטולו.

  Liked by 1 person

 15. חייל אני לא מבין את ההתנגדות שלך לחוק. אפילו אם נקבל את הביביסטיות כהנחת מוצא, הרי החוק הזה לא חל רטרואקטיבית. נתניהו יוכל לשוב ולהיבחר ולהיות ראש הממשלה ל-8 שנים נוספות.

  אהבתי

 16. עקרונית אני תומכת ביצירת חסם עליון קשיח למשך כהונה מקסימלי – של *כל* בעלי התפקידים המאוד בכירים בשירות הציבורי.
  כולל מנכ'לים של משרדים ממשלתיים, שופטי בית המשפט העליון, שרים וראשי ממשלות.

  אם זאת, להערכתי חבל לזרוק לפח את כל הניסיון וכל הידע ומצבור היכרויות שממלא התפקיד הבכיר צבר במהלך 8 השנים הראשונות.
  מכאן שמשך כהונה מקסימלי בעיני קרוב יותר ל 10-12 שנה מאשר ל 8 שנים.

  אני מניחה שהכוח האדיר שהצטבר בידי אדם שמכהן בתפקיד בכיר עשרות שנים – עלול להשחיתו ולנוונו + שמה שאותו אדם לא ביצע במשך 10-12 שנה כבר לא יבצע לעולם, ועלולה להיווצר התאבנות וסטגנציה + רק בנקודה זו הניסיון והמיומנויות הנזרקים לפח די מתקזזים עם יעילות "המטאטא החדש" ועם חשיבות הכנסת שינויים למערכות (פן יחלידו).

  עם זאת, איני מוכנה לקבל את טענת תמריץ ש:
  ————————-
  "…. מרגע שגילינו שהפסיכולוגיה הפוליטית של ציבור רחב בישראל מובילה לכך שתופיע בקרבו אמונה שלפיה המדינה אמורה לשרת אדם אחד ומשפחתו במקום שאותו אדם ומשפחתו ישרתו את המדינה – אין מנוס מ …."
  ————————-
  למיטב ידיעתי, אם כי המוגבלת, אין אף מחקר שמצא בישראל ציבור רחב שמאמין שהמדינה אמורה לשרת את משפחת נתניהו, במקום ההפך.
  להערכתי, רוב ציבור מצביעי נתניהו (ואפילו רוב ציבור מצביעי הימין) האמין / מאמין / ימשיך להאמין שראש הממשלה נתניהו שירת לא רע את מדינת ישראל. והוא גם ימשיך לשרתה כמיטב יכולתו אם רק תינתן לו הזדמנות נוספת.
  ב*כל* הסקרים שנעשו בשנים האחרונות נתניהו נתפס כאדם המתאים ביותר לתפקיד הראש הממשלה – בפער ענק מכל שאר השואפים לתפקיד זה. עדות נוספת לכך שהציבור הרחב אינו תופס את משפחת נתניהו כמשפחת מלוכה, שהציבור אמור לשרתה, אלא כשליח ציבור העובד מאוד קשה למענו.

  הטענות לאיזושהי "פסיכולוגיה פוליטית" חדשנית שהתפתחה בישראל בקרב "כת ביביסטים", וייחוס עוד ועוד מאפיינים שליליים לנתניהו ומשפחתו – מוצגים ברוב התקשורת הישראלית (וגם בבלוג של תמריץ) כעובדה שאינה זקוקה לכל הוכחה.
  נוצרה בישראל מקהלה כמעט אחידה (למעט חריגים הנתפסים כזניחים), המהדהדת את עצמה כתיבת תהודה, ומתרשמת מההדים החוזרים שקיים קונצנזוס מוחלט, וזו האמת ואין בלתה.

  בעיני זו תופעה מקוממת ואפילו מסוכנת פוטנציאלית.

  Liked by 3 אנשים

 17. חוק אמור לשרת אותנו ולא חיסול חשבונות כלפי נתניהו ובזה הוא הצליח.
  חסר בחוק רכיב של הגנה בפני העמדה לדין במהלך כהונה (אלא-אם כן במקרה של רצח או פגיעה בביטחון המדינה). ויתור על הרכיב הזה מחליש את תפקיד ראש הממשלה.
  מסכים ש-8 שנים זה קצת מדי.
  אני נגד חוקים פתלתלים שמאפסים את התקופה ב-8 שנים פחות יום אחד.
  צריך לקבוע חוק פשוט של תקופה מצטברת של 15 שנים שבגינה לא ניתן להתמודד לתפקיד ראש ממשלה או שר.
  הגבלה מלהיות ח"כ היא מגוחכת.

  Liked by 1 person

 18. אני מסכים שהביביסטים לא יגידו שהם רואים בשלטונו של ביבי מטרה כשלעצמה, אלא מאמינים שהוא ישרת את המדינה, אותם ואת צאצאיהם. אולם בשלב מסוים הדבקות באדם אחד ספציפי מול כל הנסיבות היא כל כך קיצונית שמותר לי לחשוד שזה הפך להיות כבר פולחן אישיות למען עצמו גם אם הביביסטים יסרבו להודות בכך. וזה לא שהנטיה לפולחן אישיות זרה לטבע האנושי.

  Liked by 1 person

 19. האנטי ביביסטים מאמינים שהעפת ביבי תשרת את המדינה, אותם ואת צאצאיהם. אולם בשלב מסוים הדבקות בשנאת אדם אחד ספציפי מול כל הנסיבות היא כל כך קיצונית שמותר לחשוד שזה הפך להיות כבר פולחן שנאה למען עצמו גם אם האנטי ביביסטים יסרבו להודות בכך. וזה לא שהנטיה לפולחן שנאה זרה לטבע האנושי.
  (אני בעד העפת ביבי אבל לא בכל מחיר ולא כל הדרכים כשרות)

  Liked by 3 אנשים

 20. אני דווקא לא קונה כל כך את הטיעון שמי שלא עשה משהו כבר לא יעשה אותו, הדבר החשוב למנהיג הוא התמודדות מול נסיבות ההיסטוריה. אבל המחיר של סכנת פולחן האישיות וההשחתה הופך לכבד מדי בשלב מסוים.

  אהבתי

 21. משה, מסכים גם איתך. תמיד הייתי אוהד לביבי וגם היום, אם היה לו רוב בעם, לא הייתי חושב ששלטונו אסון. הבעיה שאין לו רוב בעם ובמקום לקבל זאת, כמו שמקובל בכל דמוקרטיה פרלמנטרית בסיטואציה כזו, הוא תוקע את המערכת וחסידיו עוד קוראים לו ״ראש הממשלה״.

  אהבתי

 22. מדרון חלקלק: קמיליה מדברת על 12 שנים, יאיר כבר מדבר על 15. לדעתי 8 שנים היא איזון סביר בין מעט מדי זמן לעשות שינוי למספיק זמן להשחתה. קשה לי להאמין שבכל דור יש "אחד ויחיד" שמסוגל להנהיג את המדינה. לראיה, נפתלי בנט למרות חוסר הנסיון שלו עושה עד כה עבודה לא רעה בכלל, ומן הסתם יש עוד מועמדים שמתאימים. הגישה של "הוא בעל נסיון ולכן עדיף שימשיך" שגויה לחלוטין לדעתי. רוח רעננה, מוטיבציה ויכולת חשובים לא פחות מנסיון, ויש מספיק אנשים עם נסיון פוליטי שיכולים לתפקד.

  יאיר נראה לי שאתה מבלבל בין החוק להגבלת הכהונה, לבין החוק שמונע מנאשם בפלילים להיות ראש ממשלה. אכן יש הגיון בחוק צרפתי שמשולב בחוק שמונע מנאשם בפלילים מלהיות ראש ממשלה – אולם בחוק הצרפתי יש סייגים ומגבלות שאין בגרסה הישראלית שלו שהציעו לא מכבר. אם רוצים חוק צרפתי, אז שיקחו גם את המגבלות וכיו"ב שקשורים בו.

  אהבתי

 23. amehaye,
  אתה וחבריך מדברים על דמוקרטיה אבל מצביעים למפלגות דיקטטוריות. אנחנו מתנגדים לכל חוק שפוגע בחירות של האזרחים. זכותנו לבחור ראש ממשלה מושחת ולכם אין זכות למנוע זאת מאיתנו. מדוע אתם לא מחילים את עקרון מניעת השחיתות שלכם על שופטים עליונים? הרי עשיתם זאת בעבר לרבנים ראשיים.

  אהבתי

 24. רק שלא ישארו ספקות, לגבי ראש ממשלה החלופי, נצטט מדברי ההסבר של הצעת החוק:

  " למען הסר ספק, יובהר כי כהונה בתפקיד ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים אינה בגדר כהונה כראש הממשלה לפי חוק היסוד ועל כן ממילא אין מונים אותה במניין שנות הכהונה לעניין ההסדר המוצע"

  אגב, פתחתי בלוג שניים (סוף סוף).

  כרגע די בהקמה והרצה, אבל, כבר עובד העסק. כרגע באנגלית ועברית. יותר מאוחר, גם בצרפתית.

  כאן לדף הראשי או דף הבית בעברית:

  עפר הארץ

  וכאן לפוסט הראשון שהעלתי היום דווקא, כותרתו:

  "אייכמן ושודדי הים"

  כאן:

  אייכמן ושודדי הים

  נשמח לראות התמריצים שם.

  להתראות

  Liked by 5 אנשים

 25. אשריך תמריץ שהבלוג שלך מעודד אנשים לפתוח בלוגים משל עצמם. גם הבלוג שלי שקיים טפו טפו כבר כמה שנים לא היה נפתח לולי ההשראה שלך.

  אהבתי

 26. אמחייה,

  אני חושב שאתה תקוע בנתניהו, כאשר מדובר ב"חד בדרא", לא רק במובן של גאונותו והצלחתו אלא גם במובן של הגעה אחרי כשלון השמאל, של ניסיון קודם כראש ממשלה בימים מאוד קשים, של שמאל שלא הצליח להרים מנהיג משלו ואוסף גדול ונוסף של נסיבות (מבלי למעט בהצלחתו של נתניהו עצמו).

  הסבירות שדבר כזה יקרה שוב הינה נמוכה מאוד, אפילו בן-גוריון שהיה דיקטטור לא קטן לא הצליח לשרוד יותר מ-13 שנים, ואפילו לא יותר מכ-8 שנים ברציפות. ולכן לשם מה לחוקק חוק שישפיע משמעותית על תפקודה של המדינה?
  והתשובה היא "נתניהו-פוביה" שמונעת ממך לראות שאתה מחוקק חוק דרקוני ואנטי-דמוקרטי כלפי ראש ממשלה שנבחר בבחירות לא ישירות ושיכול ליפול בהצבעה של 61 (שלא כמו שמשטר נשיאותי שהנשיא נבחר ישירות ולא ניתן להפיל אותו).

  15 השנים שהצעתי (או 12 בגרסת קמיליה) הם הזמן המקסימלי. קציבה ל-15 שנים לא תגרום או תתמרץ ראשי ממשלה לשרוד כזה זמן. היא רק תקצוב את כהונתם במקרה והם יצליחו לשרוד כזה זמן. אבל שנאת נתניהו ישר גורמת לך לחשוב שמעכשיו כל ראש ממשלה ישרוד למעל 15 שנה ולכן חייבים לקצוב את הכהונה.
  מדובר בחוק רע שכל מקורו פחד. פחד מנתניהו ופחד מ"שחיתות". אני מוכן לקצוב כהונה כיון שזה מספק דם חדש. לא בגלל מלחמה בשחיתות שהפכה לאובססיה בשמאל (כשהשמאל היה הכי מושחת שיש בהיסטוריה הפוליטית של ישראל).

  אני לא מוצא סיבה למנוע מנאשם בפלילים להיות ראש ממשלה, כמו שאני לא מעוניין להתנות מועמדות בתואר ראשון, בגרות או שירות בצבא.
  תנו לעם להחליט. הוא לא מטומטם.

  Liked by 2 אנשים

 27. חייל, "אנחנו מתנגדים לכל חוק שפוגע בחירות של האזרחים" – כל מהותו של שלטון הוא הגבלת חירות האזרחים, אחרת נחיה באנרכיה. החירות של אזרח מסוים מסתיימת כאשר חירות זו פוגעת בחירותו של אזרח אחר. מהותם של חוק ושלטון היא בין השאר האיזון בין החירויות וההגבלות השונות.

  יאיר, " תנו לעם להחליט. הוא לא מטומטם." לפעמים העם דוקא די טיפש. רוב העם לא באמת יודע חשבון, כולל לא מעט מהנדסים. כנ"ל לגבי סטטיסטיקה, ולכן ההבנה בציבור של החיסון לקורונה, למשל, כל כך גרועה. בגלל שלא כולם גאונים גדולים ולא כולם יודעים מה טוב להם, למרות מה שידוענים כמו "הסולידית" טוענים, יש צורך לפעמים לכפות על הציבור גזרות כאלה ואחרות. לכן יש חוק פנסיה חובה, לכן יש גם חוקים אחרים שנועדו להיטיב עם הציבור בכללותו.

  ברור שלא כל חוק הוא צודק ונכון. לשם כך השאיפה היא להגיע לאיזון הנכון. בצרפת למשל ראש ממשלה מכהן חסין מהעמדה לדין עקב רוב סוגי האישומים (אל רום אנא תקן אותי אם אני טועה) אולם על האישומים לא חלה התיישנות, והוא יעמוד למשפט בסיום הכהונה. בצרפת הכהונה גם קצובה ל-5 שנים ולא יותר מ 2 קדנציות, דהיינו מקסימום של 10 שנים. בצרפת גם יש שיטה שילטונית מעט שונה ודומה יותר לארה"ב – יש להם סנאט ואסיפה לאומית, עם הגדרות מסוימות בהן ניתן להדיח גם ראש ממשלה מכהן. ועם כל זה יש בצרפת ביקורת על החסינות הזו, אין תמימות דעים לגבי היתרונות למול החסרונות.

  Liked by 1 person

 28. אמחייה,

  פה למשל, תחת הכותרים:

  נשיא צרפת לשעבר סרקוזי נידון לשנת מאסר – אבל בבית

  סרקוזי הורשע כי ידע על מימון בלתי חוקי לקמפיין שלו בבחירות 2012, שבהן הפסיד לפרנסואה הולנד. אם ערעורו יידחה, יוכל לרצות את העונש במעונו תחת פיקוח אלקטרוני. במרץ הורשע בניסיון לשחד שופט, ונגזר עליו עונש דומה

  כאן:

  https://www.ynet.co.il/news/article/sjoew117ek

  Liked by 1 person

 29. אמחייה,

  רק נצטט מויקיפדיה:

  Articles 67 and 68 organize the regime of criminal responsibility of the president. They were reformed by a 2007 constitutional act[7] in order to clarify a situation that previously resulted in legal controversies.[8]

  The president of the Republic enjoys immunity during their term: they cannot be requested to testify before any jurisdiction, they cannot be prosecuted, etc. However, the statute of limitation is suspended during their term, and enquiries and prosecutions can be restarted, at the latest one month after they leave office.

  The president is not deemed personally responsible for their actions in their official capacity, except where their actions are indicted before the International Criminal Court (France is a member of the ICC and the president is a French citizen as another following the Court's rules) or where impeachment is moved against them. Impeachment can be pronounced by the Republican High Court, a special court convened from both houses of Parliament on the proposal of either House, should the president have failed to discharge their duties in a way that evidently precludes the continuation of their term.

  ובקצרה:

  סעיף 67 ו- 68 לחוקה מורה בדבר האחריות הפלילית של נשיא. רפורמה התבצעה ב- 2007. הנשיא נהנה מחסינות במשך זמן כהונתו. אין לחייבו להעיד, ואין לתבוע אותו. אבל, תקופת ההתיישנות נעצרת, וחקירה ותביעה מתחדשים לכל המאוחר חודש אחרי סוף הכהונה. אין אחריות אישית לנשיא על עניינים הנוגעים למילוי תפקידו, אבל, למעט אחריות פלילית בינלאומית לפני בית המשפט בהאג( הפלילי). יש גם אפשרות להדיחו (כפי בארה"ב, הוספה שלי) על ידי בית משפט מיוחד ( משני בתי הנבחרים) הכל על כשל רציני נניח בתפקוד.

  כאן:

  https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_France#Criminal_responsibility_and_impeachment

  להתראות

  Liked by 1 person

 30. וכאן אמחייה, תכל"ס הסעיפים מן החוקה הצרפתית:

  ARTICLE 67

  The President of the Republic shall incur no liability by reason of acts carried out in his official capacity, subject to the provisions of Articles 53-2 and 68 hereof.

  Throughout his term of office the President shall not be required to testify before any French Court of law or Administrative authority and shall not be the object of any civil proceedings, nor of any preferring of charges, prosecution or investigatory measures. All limitation periods shall be suspended for the duration of said tern of office.

  All actions and proceedings thus stayed may be reactivated or brought against the President one month after the end of his term of office.

  Courts for judging public officials

  ARTICLE 68

  Head of state immunity
  The President of the Republic shall not be removed from office during the term thereof on any grounds other than a breach of his duties patently incompatible with his continuing in office. Such removal from office shall be proclaimed by Parliament sitting as the High Court.

  The proposal to convene the High Court adopted by one or other of the Houses of Parliament shall be immediately transmitted to the other House which shall make its decision known within fifteen days of receipt thereof.

  The High Court shall be presided over by the President of the National Assembly. It shall give its ruling as to the removal from office of the President, by secret ballot, within one month. Its decision shall have immediate effect.

  Rulings given hereunder shall require a majority of two thirds of the members of the House involved or of the High Court. No proxy voting shall be allowed. Only votes in favour of the removal from office or the convening of the High Court shall be counted.

  An Institutional Act shall determine the conditions for the application hereof.

  כאן:

  https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en

  נתרגם אחר כך….

  אהבתי

 31. אמחיה כתב: "אנחנו מתנגדים לכל חוק שפוגע בחירות של האזרחים" – כל מהותו של שלטון הוא הגבלת חירות האזרחים, אחרת נחיה באנרכיה.
  לטעמי זה הפוך – מהותו של שלטון (דמוקרטי) הוא "שמירה מקסימלית על חרויות האזרחים" מעשית בכדי להוציא זאת לפועל צריך להגביל מעט את חרויות האזרח בכדי למנוע מאזרחים לפגוע בחרויות של אזרחים אחרים. וכמובן צריך להגיע לאיזון עד כמה נפגע בחרויות אזרח על מנת לשמור על חרויות אזרח.
  הנקודה החשובה בתפיסה ההפוכה היא שחוק בבסיסו הוא רע עד שיהיה ביסוס חזק שהוא טוב. לא מספיק שלחוק יש מטרה טובה. לא מספיק שלמחוקקים יש כוונה טובה.
  ההצדקה של חוק פנסיית חובה צריכה להיות עמוקה יותר מאשר 'האזרח טיפש'. ההנמקה כאן היא למשל שבסופו של דבר אותו אזרח טיפש יפול על הציבור שלא יניח לו להזרק לרחוב והפגיעה בחרויות הציבור תהיה באופן מעשי גדולה יותר
  ולגבי לפעמים 'העם די טיפש' – זה נכון אבל בסך הכללי 'שלטון החכמים' הוכיח עצמו כהרבה יותר טיפש אז מנקודת ייחוס זו העם אכן לא מטומטם גם אם הוא לפעמים די טיפש.

  Liked by 3 אנשים

 32. אוף טופיק,
  ביקורת, משעשעת במידת קטלניותה, של אריה אלדר על צחי הנגבי.
  אידיאולוג חסר פשרות, שופע חוש הומור משובח (שתי תכונות שלרוב אינן דרות בכפיפה אחת) – מתיחס לספרו החדש של אופורטיוניסט מצוי.

  https://www.makorrishon.co.il/opinion/422681/#/

  תחילת הכתבה:
  —————————-
  "בארץ להד"ם: ספרו של צחי הנגבי מלא בשבחים עצמיים ונעדר כנות
  —————————————————————————————————–
  האוטוביוגרפיה החדשה של צחי הנגבי היא ספר מייגע שנועד להכתיר את המחבר כמנהיג ימין עתידי ולהשכיח את עריקתו שמאלה בעידן ההתנתקות וההתכנסות

  ח"כ צחי הנגבי רוצה להיות ראש ממשלה. לכן כתב ספר. "לא ארץ נוכרייה לקחנו" קורא הנגבי לספרו. קראתי אותו מכריכה לכריכה. את הכריכה – דווקא אהבתי. הבעיה היא בתוכן. למעלה מ־400 עמודים מחזיק הספר, אך רק בשמונה ורבע מהם (399-391) דן המחבר בנושא המבטיח המופיע על גבי הכריכה. כל השאר עוסק, בהרחבה ובפירוט מייגעים, בנושא המרכזי: מדוע המחבר רוצה, ראוי וצריך להיות ראש ממשלה.

  במדרש תהילים אומר ר' חייא: "אוי לה לעיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא עלובה". הנגבי אינו מבקש חלילה לגנות את מרכולתו. להפך, כדי להיות ראש ממשלה הוא משבח את עצמו מאוד, והוא מפליג בשבחים עצמיים כמעט בכל עמוד בספרו. אלא שאין לי ספק כי המחבר מכיר גם את הפתגם "יהללך זר ולא פיך", וכיון שהוא מופת לפשרה פרגמטית בין האידיאל למגבלות המציאות – הוא נוקט בשיטת "טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך" (קהלת ז, יח). כלומר: גם וגם. הוא מעטיר על עצמו שבחים, אך מרבה גם לצטט אחרים המשבחים אותו.

  מן המבחר שעורך הנגבי עולה עוד תכונה חיובית מאוד שלו: אין הוא מפונק. הוא משבץ כפנינים בכתרו שבחים שאומרים עליו, בפניו או מאחורי גבו, שועי עם, ראשי ממשלה, שרים, בני ברית ושאינם כאלה, מן הקואליציה ומן האופוזיציה, שופטים, רבנים, סופרים ועיתונאים. הוא אינו מפלה לרעה ליכודניקים־מן־השורה ומביא גם את המחמאות שהללו מרעיפים עליו. ובקצה כל ציטוט מחמיא, כמו עומד הנגבי ופורש כפיו כאומר: טוב, אם כולם אומרים – כנראה אני באמת כזה. …"

  Liked by 4 אנשים

 33. אף אחד פה לא התיחס לעבודה שיעברו שנים רבות עד שיהיה ראש ממשלה שיגרד שנית את ה 15 שנים בתפקיד. לקח 70 שנים פלוס? אז אנחנו מגיעים לשנת 2100. עד אז ידבירו מוות, או לפחות גיל 100 יהיה ה60 של זמננו. אז 15 שנים ברשות הממשלה יהיו חזון נפוץ.

  אהבתי

 34. לא רואה קשר בין תוחלת חיים להגבלת כהונה. ביצוע רפורמות או לחילופין השחתה לוקחים את אותו הזמן ללא קשר לתוחלת החיים.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: