שימור האברך

לא מזמן כולם דיברו על איך הקורונה תשנה את פני העולם החרדי. ובכן, בינתיים לא נראה שהשתנה בהרבה, אבל זכות הדיבור תישאר להיסטוריונים ולסוציולוגים של העתיד.  אני רוצה לכתוב כמה מילים על אחד מבסיסי הקיום של העולם החרדי, ובפרט של האליטה הליטאית בתוכו: הגבר האברך שאינו עובד אלא מקדיש את ימיו ללימוד התורה, ומדוע המודל הזה, שבעבר חשבתי שאינו בר קיימא, יכול גם לשרוד. יש משפט שחביב עליי בכל תחום שהוא:"האמפירי גובר על התיאורטי". ובכן, תיאורטית למודל חברת הלומדים החרדית אין אפשרות קיום. אמפירית הוא שורד יפה מאוד.

הוא עובד אבולוציונית – משפחות שמרניות שמקיימות את מודל האברך מצליחות לשמור על ילדיהן הרבים בתוך החברה החרדית עם שיעורי נשירה נמוכים. הילדים האלו מחונכים להמשיך במודל. אבולוציה מוצלחת בפעולה.

הוא תואם את רוח התקופה הכלכלית – רבים, זכור במיוחד המועמד הדמוקרטי בארה"ב אנדרו יאנג, מדברים על רעיון ההכנסה הבסיסית. ההנחה היא שבעולם של מכונות לא לכולם תהיה דרך להתפרנס והרעיון הנכון לתקופה הוא פשוט לחלק סכום כסף לכל אזרח מדי חודש. החרדים אימצו זאת ראשונים.

עבודה לא תפתור את הבעיה הכלכלית העיקרית של החרדים – לכאורה ההנחה היא שמצוקה כלכלית תביא חרדים לעבוד, אבל חרדים מתנהלים במידה רבה ב"מוח כוורת" קולקטיבי. ומנקודת הראות של מוח כוורת, יציאה לעבודה של חרדים אינה יכולה לפתור את הבעיה הכלכלית המרכזית שלהם. המצוקה העיקרית של הציבור החרדי נעוצה בחוסר היכולת של המשפחות לעזור לילדים עם מחירי הדירות המאמירים. נניח שכל הגברים החרדים יוצאים לעבוד, לכל משפחה יהיה יותר כסף לעזור איתו לכל ילד. אבל הרי הזוגות החרדים הצעירים מתחרים בינם לבין עצמם על אותו מאגר דירות מצומצם בערים החרדיות. כאשר לכולם יהיה יותר כסף, מחירי הדירות יאמירו, אך מבלי שהדבר יפתור את מצוקת הדיור.

יש עוד הרבה מה לשפר בכושר ההשתכרות הנשי – ההנהגה החרדית תקח סיכון גדול אם תשחרר גברים לעבוד. גברים הם ציבור יותר הרפתקני והולך אחרי פיתויים. לעומת זאת חלקן של נשים בקרב היוצאים בשאלה נמוך כפי שמעידים נתוני עמותת הלל. יש הרבה פחות סיכון בהוצאת האישה מחוץ לבית.

בתחום זה של יציאת נשים לעבודה יש עוד לחרדים הרבה מה לשפר אם הנהגתם תגיע למסקנה שלמשפחות נחוץ עוד כסף. הם יכולים להגביר ניתוב נשים להייטק או למקצועות הבריאות על חשבון עבודת הוראה שבה השכר נמוך וכתבתי כבר על כך שמציוני הפיז"ה נראה שלבנות החרדיות פוטנציאל יפה. בכלל הפרגמטיות המופלאה של החרדים ניכרת בהסתמכות על האישה כמפרנסת. דבר זה הוא לגמרי לא שמרני מטבעו ואף סותר לחלוטין היגדים המצויים במקורות. ברם, הוא משרת מטרות שמרניות, ומבחינת החרדים, כמו במהפכת הפרשנות של אהרון ברק, הכול תכליתי.

המדינה לא נותנת קונטרה – המדינה מנוהלת בידי פוליטיקאים שיש להם תמריץ להפיס את דעת החרדים. בשל כך המדינה מנהלת מדיניות שמשרתת את מודל האברך בכמה מישורים: במימון לימודים נטולי ליבה, בהטבות במעונות לזוגות שבהם הבעל אברך, בהתעקשות על חובת גיוס שרק כולאת את החרדים בישיבות ללא טעם. לכך תורם גם עיקרון ה"שוויון" בצורתו הגרוטסקית, שהיא למעשה פארודיה על שוויון – בשנות העשרים לחייו הצעיר החרדי חייב להיכבל לישיבה, לא ללמוד ולא לעבוד. לא ניתן סתם לשחרר אותו לדרכו כי אז לא ישאר אפילו זכר לרעיון השוויון בגיוס.

אין זה נדיר שהשוויון הופך להיות פארודיה על השוויון, אבל דוגמת כליאת האברכים בישיבות  היא באמת מיוחדת בגיחוך שבה. אני נזכר בהקשר זה במשפט שאמר שמעון פרס כשהתייחס לנשיקה שנשק למצחו של יצחק רבין המת אחרי הרצח: הגבול בין הנשגב למגוחך דק. ובכן,  הגבול בין השוויוני לבין המגוחך דק עוד יותר.

מה בכל אופן מאיים על מודל האברך?

החרדים מסתמכים על אבולוציה אקטיבית. דהיינו הם אינם מסתפקים בברירה טבעית עיוורת ואקראית. הם כל הזמן מנסים לראות מה תורם לשמר את החברה שלהם ומה עלול לפורר אותה, מאמצים את הדברים הראשונים ומתרחקים מהדברים האחרונים כמו מקלמארי. על כן אם משפחות גברים חרדים עובדים ינחלו הצלחה גדולה ומוכחת בשימור חרדיות אותנטית אצלם ואצל צאצאיהם אחריהם, הדבר באמת יאיים על מודל האברך, מאחר שיראה שאפשר להיות חרדי גם אחרת. אבל אין זה אתגר פשוט. החרדים צודקים כשהם מאבחנים שהחיים המודרניים הרגילים סוחפים ומפתים מדי, ובאמת אצל הדתיים הלאומיים ואף החרדים לאומיים שיעורי הנשירה או הירידה ברמת הדתיות מדור לדור משמעותיים.

משרד האוצר אולי יגיע בשלב מסוים למסקנה שהעלות הכלכלית של האברכיות החרדית למדינה היא גדולה מדי ויתחיל להניע תהליכים שמטרתם לצמצמה. המדינה אולי תיגמל בסופו של דבר מהרעיון המעוות שלפיו הישארות החרדים בישיבות בשנותיהם הצעירות תורמת במשהו לשוויון או שתפסיק לממן לימודים נטולי ליבה.

גורם נוסף שיפריע לציבור החרדי להגדיל את אברכיו הוא שהגידול הרב במספרם שוחק לחלוטין את היוקרה שבמעמדם. מבחינה זו סטטוס האברך הופך למאוד לא מתגמל כאשר כל מי שמסביב הוא כזה. עם זאת, האברכים החרדים מתמודדים כבר שנות דור עם מצב זה ולא נראה שהוא שובר את רוחם. יש גם פתרונות לסיטואציה זו שהחברה החרדית תראה בעין יפה כגון יזמות פנימית  בתוך החברה החרדית. לעתים בצורה שהיא דתית לחלוטין, כמו בכתיבת חיבורים תורניים. לעתים בצורה שמועילה לכלל, בדומה למה שעשה אורי לופוליאנסקי כשפתח בזמנו את עמותת יד שרה.

חצי הכוס המלאה של גנץ

יש במדינה הרבה אנשים שמאוד מאוד מאוכזבים מבני גנץ, שהכשיר ממשלה בראשות נתניהו. הדבר משתקף גם בסקרים. הפרשנים הפוליטיים ששייכים לצד המאוכזב רק מחכים לראות כיצד ביבי דופק את גנץ, הופך אותו לבדיחה, לא מאפשר לו להפוך לראש ממשלה וכן הלאה.

לנתניהו יש אכן את כל הכוונות הרעות האלו, כמו שמעידה הכוונה שלו להפר את ההסכם הקואליציוני ולהעביר תקציב חד שנתי, דבר שיאפשר לו לפזר את הכנסת ולצאת לבחירות חדשות בתוך כמה חודשים. רצונו למהר להפר הסכם קואליציוני שזה עתה חתם עליו מזכיר קצת את ההתנהלות של יאסר ערפאת, שאהוד יערי תמיד נהג להזכיר את עשרות ההסכמים שחתם עליהם בזה אחר זה בספטמבר השחור, חתם ולא קיים אף מילה.

ברם, מאוכזבי גנץ פשוט לא מבינים את המצב הקונסטיטוציוני החדש שנוצר במדינה בעקבות חקיקת חוק היסוד שמגדיר את ממשלת החילופים. ביבי הוא לא ראש ממשלת ישראל, אלא חצי ראש ממשלת ישראל וכך גם גנץ. סמכותו של ראש הממשלה נובעת מיכולתו להעביר החלטות ממשלה ולפטר שרים. סמכות זה מתחלקת עתה בין נתניהו לבין גנץ. לא צריך לחכות למועד החילופים לשם כך. כבר היום אנחנו חיים בדיארכיה, שיטת ממשל שבה הכוח השלטוני מחולק בין שני בני אדם. גנץ לא יגדיל את כוחו משמעותית אחרי מועד החילופים – הכוח קיים בידיו כבר היום. משרדי הביטחון, המשפטים, התקשורת, החוץ, התרבות ועוד כמה משרדים – כל אלו אינם כפופים לנתניהו בשום צורה.

יועז הנדל וצבי האוזר (או איווט ליברמן) יכולים לשנות את דעתם ולהצטרף לגוש ביבי ואז התמונה תשתנה לחלוטין, אבל כל עוד זה לא קורה, ויש משקעים אישיים שיקשו מאוד על הדבר הזה לקרות, ביבי שבוי של גנץ בכנסת הזו, הרבה יותר מאשר ההיפך.

אפילו אם המדינה בכל אופן תצא לבחירות חדשות היא תצא אליהן תחת ממשלת מעבר מיוחדת במינה, שבה גנץ מחזיק בחצי מהסמכויות. הדבר הזה יכול להעלות שאלות חוקתיות מורכבות ומפתיעות, אבל ישנו כאן ג'וקר סמוי: רוב שופטי בג"ץ בוודאי בעד גנץ ובנסיבות מסוימות להחלטותיהם תהיה משמעות רבה.  בכל סיטואציה שלא תהיה יהיו גנץ והמחנה שלו במצב טוב יותר מאשר אם היו הולכים בעקבות הניהליזם המטופש שיאיר לפיד כיוון אליו – להגיד לא, לא ולא לביבי מבלי להיות מסוגלים להקים שום ממשלה חליפית לו.

מקור האנרגיה מספר אחת

דו"ח האנרגיה של BP שהתייחסתי אליו עם צאתו מאפשר לנו ללמוד דבר מעניין: מה מקור האנרגיה העיקרי של כל מדינה.

סין – סין מאמינה בפחם. האנרגיה שלה ברובה מופקת מפחם (כמעט שישים אחוז), והיא אחראית למחצית מתצרוכת הפחם העולמית. אפשר לראות זאת בשתי דרכים. רואי השחורות (במקרה של פחם תרתי משמע) ידברו על כך שסין מזהמת חסרת אחריות, שהיא הורסת את הפלנטה שלנו ושהיא מסרבת לשנות דרכיה. האופטימיים יסיקו שניתן לשפר די בקלות את זיהום האוויר על פני כדור הארץ – לשכנע את סין לנטוש את הפחם. זו לא משימה בלתי אפשרית כי כל המדינות המתקדמות כבר עושות זאת מזה זמן, וב-2019 ארה"ב נפטרה מ-15% מאנרגיית הפחם שלה, שינוי מדהים בגודלו עבור שנה אחת, 365 ימים בסך הכול.

ארה"ב – נפט הוא מקור האנרגיה הראשי של ארה"ב. אחרי הכול זו אומה שמכרה נשמתה לרכב הפרטי, והרכב הפרטי רובו ככולו מונע בבנזין. עם זאת, הגז הטבעי, המזהם פחות, הולך וסוגר על הנפט. הפחם כבר ממש בדעיכה.

הודו – כמו סין גם הודו מאמינה בעיקר בפחם הזול והמזהם. להבדיל מסין הודו מדינה ממש ענייה, וככזו צריכת האנרגיה שלה מוגבלת. הודו דומה באוכלוסייתה לסין אך צורכת בערך חמישית פחם ממנה. עדיין מדובר בהרבה יותר מתצרוכת הפחם האמריקנית.

ברזיל – ברזיל היא כנראה המדינה המשמעותית היחידה שרוב האנרגיה שלה ממקורות מתחדשים. הדבר נובע משתי סיבות: אנרגיית הסכרים שמפיקה חלק גדול מאוד מהחשמל בברזיל, והשימוש הנרחב בדלקים מבוססי צמחים. ברזיל אינה נחשבת מדינה חדשנית במיוחד, וגם האנרגיה המתחדשת שלה אינה חדשנית. אין מדובר במילה האחרונה של טורבינות הרוח והפאנלים הסולריים, אלא בטכנולוגיות ישנות ואמינות – אנרגיית מים או שימוש בצמחים להפקת אתנול להתנעת רכבים. בשל כך ברזיל אינה מקור השראה או תקווה. לא האנרגיות המתחדשות שלה הן שיכולות לחולל מהפכת אנרגיה עתידית. ברוב הארצות אין מספיק סכרים ואין מספיק צמחים לשם כך.

אירן – רוב האנרגיה באירן מופקת מגז טבעי. לאירן יש כמויות אינסופיות של גז טבעי. הדבר מלמד על הטרגדיה הכלכלית שהמיטו האייתולות על מדינתם. גז טבעי אינו קל להעברה. הוא דורש מערכת צינורות מסועפת שמאוד מסובך להקים (או LNG שגם לו יש בעיות משלו). אנו רואים זאת סביב הניסיון שלנו להעביר צינור גז לאירופה. זה כל כך מסובך ודורש שיתוף פעולה בינלאומי אינטנסיבי. מדינה מצורעת כמו אירן תתקשה מאוד לגייס משקיעים ומדינות לשתף עמה פעולה בנושא הגז. לכן הגז הטבעי שלה יישאר כנראה לשימוש פנימי בלבד.

צרפת – צרפת שונה מכל מדינה אחרת בעולם בכך שרוב האנרגיה שלה גרעינית. אף על פי כן מעולם לא נהרג אדם בתאונה גרעינית בצרפת, דבר המשקף את רקורד הבטיחות המעולה של האנרגיה הזו. למי הצרפתים חייבים את ההישג הנדיר הזה ברתימת האנרגיה הגרעינית? לנו כמובן. בעקבות מלחמת יום הכיפורים הערבים הענישו את המערב בחרם נפט. צרפת בתגובה החליטה להפחית תלותה במאובנים תחת הסיסמה: "לנו אין נפט, אבל יש לנו רעיונות".

גרמניה – בגרמניה מקור האנרגיה מספר אחת הוא נפט ובמקום השני נמצא הגז הטבעי. אבל מדליית הארד כאן היא זו שיוצאת דופן מאוד – המקום השלישי הולך לאנרגיות מתחדשות. לא מדובר במקרה הברזילאי – האנרגיות המתחדשות של גרמניה אינן מיושנות, אלא הן המילה האחרונה בטכנולוגיית הרוח והשמש (זאת אף שגרמניה היא מדינה הממוקמת בצפון הקר!). זו גם מורשתה של מרקל, לצד ההתמודדות עם משבר הפליטים ומשבר האירו. היא יכולה לזקוף לזכותה את הפיכת גרמניה למדינה התעשייתית המתקדמת ברתימת הרוח והשמש.

רוסיה – הגז הטבעי מגמד כל מקור אנרגיה אחר ברוסיה.

ישראל – אפילו לאחר מהפכת הגז הטבעי עדיין ישראל היא מדינה שבה הרכב הפרטי שולט וככזו הנפט חשוב לה יותר מכל מקור אנרגיה אחר. בישראל כמובן אין תחנות כוח גרעיניות ואין סכרים ועם כל הכבוד למתקן אשלים בנגב ולדודי השמש בגגות, השימוש באנרגיה מתחדשת עדיין זניח. בנוסף יש לישראל עוד דרך לעשות בכל מה שקשור להפסקת השימוש בפחם.

מהפך באמריקה

בארה"ב יהיה, כך לפחות מנבאים הסקרים, מהפך בבחירות לנשיאות בנובמבר. אבל כבר עכשיו מסתמן מהפך בזירה לא פחות חשובה, בית המשפט העליון של ארה"ב. יושבים בו חמישה שופטים שמונו על ידי נשיאים רפובליקנים, וארבעה שופטים שמונו על ידי נשיאים דמוקרטיים. ברם, בניגוד לציפיות עם מינויו, נשיא בית המשפט השופט ג'ון רוברטס נמצא בתזוזה מתמדת שמאלה ואינו יכול להיחשב עוד קול שמרני בטוח. לאחרונה גם שופט שמרן יותר שמונה על ידי טראמפ, השופט ניל גורסץ', אכזב קשות את הימין הדתי בארה"ב כשתמך באיסור על אפליית להט"ב במקומות העבודה. אך פסיקה זו חריגה אצל גורסץ' שלרוב משרת את האג'נדה השמרנית. ג'ון רוברטס, לעומת זאת, כבר זעזע את השמרנים פעמים רבות. בראש ובראשונה כאשר הציל את האובמה-קר בזמנו. הם התייאשו ממנו.

הפסיקה מהיום שבה רוברטס היטה את הכף לטובת הליברלים השיבה על כנה את ההגנה על מהגרים לא חוקיים צעירים אשר ממשל טראמפ ביטל. רוברטס אמנם לא הלך עד הסוף ולא טען שהגנה זו נובעת מסעיף השוויון שבחוקה. הוא הסתפק באמירה שממשל טראמפ פעל באופן שרירותי וגחמתי כשביטל את התקנות של ממשל אובמה בנושא.

השמרנים בארה"ב חסרי אונים מול המצב שבו שופטים שמרנים הולכים ונעשים ליברלים, אך שופטים ליברלים לעולם לא נעים לכיוון השמרני. על פי תיאוריית הימין והשמאל שלי, הדבר נובע מעיקרון ההפשטה. שופטים מגיעים מרקע מגוון, אך לרוב יש להם דבר אחד משותף – יכולת הפשטה פנטסטית.

הסנטור השמרן מנברסקה רומן רסקה הגן בזמנו על מינויו של השופט הלא מבריק הרולד קארסוול לעליון באומרו שיש הרבה בינוניים בעולם וגם הבינוניים זכאים לייצוג. השופט קארסוול לא התמנה לבסוף ולא זכה לייצג את הבינוניים, והציטוט הפך לידוע לשמצה. שופטי העליון אינם בינוניים ביכולת ההפשטה שלהם ואיש לא מצפה מהם לייצג בכך את הבינוניים. הם עילויים.

מה ליכולת הפשטה ולימניות, ובפרט כשבתקופה הזו ימניות עוטה את דמותו הנבערת של דונאלד טראמפ? בתחומים שבהם יכולת הפשטה אינה מנוגדת להשקפות ימניות כמו בתמיכה בחירות כלכלית ובקפיטליזם, אכן אין סימנים שבית המשפט נע שמאלה.  אבל בדעות שקשורות לשמרנות חברתית ולשלילת זכויות אדם יימצאו שופטים שמונו בידי רייגן, בוש ואפילו טראמפ שיבטאו עמדות שישמחו את הליברלים.

כל הכוח שבעולם 2020

ביום האחרון של שנת 2019 פרסמה סוכנות רויטרס ידיעה על דלקת ריאות מסתורית שמתפתחת בקרב תושבים בווהאן שבסין. בחצות של אותו יום התנשקו זוגות ברחבי העולם בהתרגשות לקראת השנה החדשה, ולא ידעו, למעט אולי הפרנואידים ביותר שבהם, איזה בלגן הולכת הידיעה החדשותית שאולי נחשפו אליה בחטף לחולל בחייהם בחודשים שלאחר מכן. מגפת הקורונה שינתה את 2020 ותשנה גם את דפוסי צריכת האנרגיה שלה שצפויים להיות חריגים מאוד.  אבל עתה זה הזמן להתבונן אחורה לתקופה שלפני הסערה הגדולה. BP פרסמה היום, כהרגלה באמצע יוני, את הדו"ח שמתאר את צריכת האנרגיה העולמית בשנת 2019.

מה מצב האנרגיות המתחדשות?

אנרגיות משמש ורוח (ועוד כמה צורות מתחדשות) סיפקו ב-2016 3.1% מהאנרגיה העולמית. ב-2017 הן כבר סיפקו 3.6% מצריכת האנרגיה העולמית. ב-2018 כבר עברנו את ה-4%. וב-2019 אנחנו כמעט שנוגעים ב-5%! יש התקדמות.

לשם השוואה, נפט שהוא מקור האנרגיה הבולט ביותר של האנושות מספק 33% מהאנרגיה העולמית. הפחם מספק 27% מהאנרגיה בעולם.

מה חשוב יותר: השמש או הרוח?

אנרגיית רוח מניבה בערך פי שניים אנרגיה, אבל הצמיחה באנרגיית השמש מדהימה. האנרגיה משמש עלתה בכ-25% בשנת 2019. מקום של כבוד יש למדינתנו שבה התפוקה של אנרגיית השמש עלתה ב-68% בשנה האחרונה. מרשים אבל אצלנו האנרגיה המתחדשת עדיין רכיב מינורי. גרמניה, לעומת זאת, מפיקה 15% מסך כל האנרגיה שלה ממקורות מתחדשים.

האם סין ממשיכה להפיק אנרגיה מפחם?

בניגוד לטרנד בכל העולם, הסינים מגבירים הפקת אנרגיה מפחם (עליה ב-2% ב-2019). בארה"ב לעומת זאת הייתה ירידה בעלת מימדים היסטוריים (15%-)

מה עם האנרגיה הגרעינית?

עליה לא דרמטית בסין, בהודו וביפן. קיפאון בשאר העולם.

מה עם פליטות הפחמן הדו חמצני?

עלו בחצי אחוז ב-2019. נתון לא רע, אבל כדי שהאנושות תעמוד בתנאים שהציב הסכם פריז מתישהו הפליטות צריך להתחיל לרדת.

איזה עוד דבר ראוי לציון יש בדו"ח?

קריסת יצור הנפט בונצואלה ובאירן מול המשך העלייה המרשימה בארה"ב. גם רואים את הפחתת התלות במזרח התיכון: ב-2009 אירן ועירק הפיקו יחד אותה כמות של נפט שייצרה ארה"ב. ב-2019 ארה"ב הפיקה פי 2 מהתפוקה של צמד זה יחדיו. זאת למרות שהיה זה עשור נפלא לתפוקת הנפט העירקית שקפצה כמעט כפליים.

מה עם הגז הטבעי שלנו?

מקומה של ישראל בדו"ח מצומצם. מוזכר שהיא מחזיקה בחלק של 1 מ-500 מעתודות הגז הטבעי הגלובאליות. אפשר לעשות מזה קצת כסף, אבל מעצמת אנרגיה אנחנו לא.

אולי בנורווגיה רואים את השפעת הרכב החשמלי?

נורווגיה היא המדינה המובילה באימוץ כלי רכב חשמליים. האם בה רואים ירידה בצריכת הנפט? ב-2018 ציינתי שמחויבותם של הנורווגים לקופי האורנג אוטן מנעה מהם לראות שינוי כזה כי הביאה אותם לנטוש סוגים של ביו-דיזל שפוגעים ביערות. ב-2019 כבר רואים ירידה שנתית של 5% בצריכת הנפט הנורווגית, ואולי זו סנונית לשאר העולם. לרוע המזל בסין המטוטלת נעה לכיוון ההפוך – עליה של 5% בצריכת הנפט, וסין משמעותית לעולם יותר מנורווגיה מן הסתם.

האיש שלא רצח

אחד ממעשי העוול החמורים בתולדות המדינה מגיע לקיצו העגום אך המשמח בכל אופן קצת עם שחרורו של סולימן אל עביד מהכלא בגיל 72, האיש שלא רצח את חנית קיקוס. אפילו הוריה של חנית לא האמינו באשמתו כמו גם השופט ניל הנדל שזיכה אותו פעמיים. העובדה שהנדל התעקש על חפותו צריכה להירשם באותיות זהב בדברי ימי הקריירה השיפוטית המרשימה שלו.

אל עביד הוא אולי סמל ליכולתה של מערכת כוחנית להיטפל לאדם החלש ביותר, אדם לא משכיל, על גבול הפיגור, בן העדה הבדואית, ולא להרפות. האיש ישב בכלא עד 2020 על פשע שמעטים בציבור האמינו שביצע.

השופטים המלומדים ובהם אהרון ברק ומישאל חשין התקשו להבין תובנה סטטיסטית פשוטה וברורה: אם יפלו על הרבה אנשים חלשי אופי באקראי חלקם יודו ברצח שלא ביצעו בתנאי חקירה ולחץ פסיכולוגיים קשים.

מכיוון שהמשטרה הגיעה לאל עביד באקראיות מוחלטת, הערך של הודאתו היה גבולי מלכתחילה והפך לאפס מוחלט כשהתברר שהגופה של הנרצחת לא הייתה במקום שאותו ציין. יש בכך דמיון מעניין לסיבה שבגללה אין טעם בבדיקות קורונה המוניות. אחוז קטן מסוים מהבדיקות יתן תוצאה חיובית גם עבור אנשים בריאים. לכן אין טעם להעביר בדיקות המוניות לאנשים ללא סימפטומים. נגלה המון חולים שאינם חולים כלל. לעומת זאת כאשר יש גם סימפטומים וגם תוצאה חיובית, מספר הטעויות יהיה זניח. באופן דומה לנסות לחלץ הודאה ממישהו שאין סימנים מקדימים משכנעים שביצע את הפשע (או לכל הפחות, שנמצא בקבוצה קטנה של חשודים) זהו אקט שאל למשטרה לעשות בשום פנים. ואם עשתה, על השופטים לסרב לקבל זאת.

פייגה המשוגעת צווחת בברקלי

כתב אראל סג"ל במקור ראשון לפני כמה שנים:

פרופ' אשר כהן מאוניברסיטת בר־אילן נהג לספר בשיעוריו על פייגה המשוגעת ממאה־שערים שמנהלת את המדינה. כיצד? כשהרב הדתי־לאומי צריך לפסוק, הוא פוזל ימינה לראות מה אומרים החרדים. ושם הרב עובדיה מחכה לראות כיצד יפסוק הרב אלישיב, שממתין לגאב"ד (גאון אב בית דין) שממתין לראב"ד (ראש אב בית דין) שחושב על דבר אחד בלבד – מה תצעק פייגה המשוגעת אם אלך מתחת למרפסת שלה מחר בבוקר.

זו מנטליות של אנשים דתיים אדוקים. הם לא רוצים שאיש יחשוד בהם שהם פחות אדוקים ממה שהם אמורים להיות. לכן כל אחד מביט הלאה ממנו ומוודא שהוא לא סוטה מהנורמה. התוצאה היא שכולם מנוהלים בידי פייגה המשוגעת ממאה שערים. הפסיכית הכי קיצונית מציבה עצמה בראש ההיררכיה של האדיקות הדתית, וכולם מפחדים ממנה.

אירועי הזמן האחרון פשוט מראים שפייגה המשוגעת הגיעה לעולם המערבי. מפגיני בלק לייבס מטר הציבו עצמם כפייגה המשוגעת של התקופה. אף אחד מהמיינסטרים לא מעז להצטייר כפחות אדוק מהם בדת התקינות הפוליטית. לכן "חלף עם הרוח" מסולק מספריות ה-VOD, פסלים מושלכים ברחובות, דיסני מסרבת לפרסם בתוכנית של טאקר קרלסון. ואם מישהו יביע ספק בכך שאישה טרנסית זהה במאה אחוזים לאישה ביולוגית, כפי שרמזה ג"ק רולינג, הוא ייתקל בחרם. פלא שעוד מוכרים הארי פוטר בחנויות. גם להעיר שהמחאות ההמוניות מסכנות חיים בעידן הקוביד 19 זו כפירה שפייגה המשוגעת ואלו שמתייראים ממנה לא יראו בעין יפה.

הדברים מזכירים אפקט פסיכולוגי שקרוי "קיטוב קבוצתי". כשקבוצה מתכנסת הדעה שמתקבלת היא לא בהכרח איזה ממוצע פשרני. לעתים דווקא הקיצוניים נותנים את הטון. אף אחד לא רוצה להצטייר כמי שמתון מהם ברדיפת העקרונות שלהם מחויבת הקבוצה. היום הליברלים במערב חווים קיטוב קבוצתי.

לא החכמים צודקים

כותב arn בתגובה לפוסט הקודם:

אני לא ימני ולא שמאלני (וגם לא מצביע לאף מפלגה) אבל לפי המאמר האנשים בעלי החכמים ובעלי היכולות הגבוהות הם השמאלנים.
מכאן ניתן להסיק שרוב הסיכויים הם שהשמאלנים צודקים.
(שוב זו לא דעתי אלא פשוט הסקת מסקנות מהמאמר).

אני לא מסכים.

הטענה שמישהו חכם יותר צודק יותר אינה ברורה מאליה. במשך אלפי שנים אנשים חכמים העלו השערות על רפואה ועל פיזיקה, ולפי המדע המודרני כמעט הכול היה שגוי. אחרי אלפי שנות עשיה רפואית אמר אוליבר ונדל הולמס בן המאה ה-19 על התרופות בימיו: "אם יזרקו כולן לים, יהיה זה המזל הטוב שלנו ומזל הביש של הדגים".

אנשים חכמים מאוד הגו את הפסיכולוגיה הדינמית הפרוידיאנית ואת הקומוניזם, ואנשים חכמים מאוד בימינו מתעקשים שהגרעון הוא אסון. כל זה שטויות. חוכמה אינה ערובה לצדק בשום פנים.

מה שמקשר בין חכמה לאמת זו הפרדיגמה המדעית שמבוססת על ניסוי אמפירי. לאנשים טיפשים לא יהיו הרבה רעיונות. לחכמים יהיו אלפי רעיונות, אבל רק מעטים מהם יחצו את משוכת הניסוי והתעיה ויתבררו כאמת (כמו שרואים בחברות הביומד שכולן נוסדות על ידי מדענים חכמים מאוד, אבל רק מיעוטן יצליח). חוכמה פלוס ניסויים זה כוח עצום שקרוי "מדע" והוא הביא את האנושות לפסגות מדהימות במאתיים השנה האחרונות. חוכמה מינוס ניסויים זה המרקסיזם, שעליו אומרת הבדיחה שאם הוא נחשב מדע, היה צריך לנסות אותו קודם כל על עכברים.

בעניינים מסוימים אנשים מאוד משכילים הם בעמדה גרועה יותר מבחינת הסיכוי שלהם לצאת צודקים, מאחר שהם מתנתקים מהשכל הישר ומהאינסטינקטים האבולוציוניים הבסיסיים. השכל הישר והאינסטינקטים האבולוציוניים עוצבו בתהליך ניסוי ותעיה רב דורות. האבולוציה כולה הרי מבוססת על ניסוי ענק בן אינספור שנים – מי יהיה השורד האחרון.

מכיוון שמה שבאמת קובע את היכולת לצדוק זו הסתמכות על ניסוי ומכיוון שאנשים פחות משכילים חשופים יותר אינטואיטיבית למסקנות של הניסוי האבולוציוני שטבועות עמוק בהתנהלותם, ייתכן שבדברים רבים הם צודקים יותר. יש להם יותר אינסטינקטים בסיסיים בריאים. לא סתם ב"היפה והחנון" היפות הן אלו שמלמדות את החנונים כישורים חברתיים אלמנטריים.

הפלזמה משמידה את הדפנות

הויקיפדיה מספרת על פרויקט איטר לבניית כור היתוך גרעיני להפקת אנרגיה המתקיים בפרובנס בדרום צרפת. כור כזה יוכל לספק אנרגיה נקייה בכמויות עצומות. טכנולוגיית ההיתוך מבוססת על חימום מימן לטמפרטורה גבוהה ביותר. בטמפרטורה זו החומר הופך לפלזמה. זהו מצב צבירה בו האלקטרונים נפרדים מגרעיני האטומים. טמפרטורת הפלזמה גבוהה מאוד. כל חומר שיבוא במגע עם הפלזמה יותך מיד. לכן יש להחזיק את הפלזמה בתוך מקום מרוקן מאוויר, באמצעות אלקטרומגנט ענק ששומר שהפלזמה תהיה במרכז הריק, ללא מגע עם חומר אחר ובמיוחד ללא מגע עם דפנות המכל.

זה, אפשר להגיד, משל לאתגר של העולם המערבי בימים אלו. איך להחזיק את הפלזמה רותחת במרכז המיכל מבלי שתשמיד לחלוטין את דפנותיו.

הפלזמה של העולם המערבי היא יכולת ההפשטה העצומה של בני האדם החכמים שחיים בו. זה הכלי שאיתו משיגים פריצות דרך טכנולוגיות ומחוללים יצירות מופת תרבותיות. ברם, יכולת ההפשטה הזו גם מכרסמת בהבחנות הישנות בין אדם לאדם ובין לאום ולאום. היא אינה יכולה לסבול את הגבולות הישנים הלא רציונליים בין בני אדם שהיו מקור לאפליה ולגזענות. היא מכרסמת בדפנות המיכל, הלאומיות המערבית עצמה. אדם עם יכולת הפשטה גבוהה ששומע "אנחנו" ו"הם" רוצה להקיא.

הלבנים הליברלים בארה"ב הם כנראה הציבור הראשון בתולדות האנושות שמפגין, על פי הסקרים, יותר אהדה לקבוצת החוץ מאשר לקבוצת הפנים – הם מעדיפים אנשים שאינם כמוהם על פני אנשים שדומים להם. הם פיתחו אנטגוניזם עצום לגזענות של אבותיהם ועתה נחושים לפצות עליה מעל ומעבר. ברם, מידה מסוימת של שוביניזם לאומי נחוצה לשם הקיום. אם מרוב רגשי אשמה הם יחשבו שעליהם לחסל את המשטרה או לפתוח את הגבולות לכל נדכאי אפריקה ומרכז אמריקה, לא יישאר מארה"ב הרבה.

ימניים, גם פה בבלוג, לא אוהבים לשמוע שיכולת הפשטה גבוהה היא אויב מושבע להשקפותיהם. הם טוענים שרק בקרב העוסקים במדעי החברה יש נטיה חזקה שמאלה. אבל האמת היא שגם בכימיה, מתמטיקה ומחשבים יש פי שישה דמוקרטים מרפובליקנים. נכון שבתחומים אלו לא מגיעים לקיצוניות של מדע האנתרופולוגיה שבו היחס הוא אינסוף מאחר שיש בו הרבה דמוקרטים ואפס רפובליקנים.

מאוד מסקרן לראות האם יש דרך שיטתית להוציא אנשים בעלי יכולות גבוהות בתחומים אקדמיים מבלי שיהפכו לשמאלנים מושבעים. הציבור הדתי מצליח בכך. נמנים על שורותיו מדענים מזהירים שמוכנים לבטא עמדות ימין. הכי בולט מביניהם חתן הנובל פרופסור ישראל אומן שחגג לאחרונה יום הולדת תשעים. עם זאת נראה שגם בציבור זה האליטה האקדמית היא שמאלה לשאר הציבור, ובעבר הוציאה מתוכה את מפלגת השמאל הזעירה אך האיכותית מימד.

חוקר האינטליגנציה ריצ'רד לין טען בעבר שסין תשתלט על העולם כאשר תשכלל את תהליכי ברירת העוברים במעבדה ותוודא שכל אישה סינית תהרה עם הביצית המופרית שיש בה הכי הרבה פוטנציאל לאייקיו גבוה. אבל אם אייקיו כרוך ביכולת הפשטה ואם יכולת הפשטה מכרסמת בהבחנות הלאומיות הישנות, אז הסינים עוד יוציאו מתוכם, במהלך שכזה, את האנשים שיתעבו יותר מכל אימפריאליזם והשתלטות מצד מולדתם.

הדחקה דמוגרפית – קווים לדמותה

יועז הנדל וזכי שלום חיברו בזמנו ספר מעניין בשם "תנו לצה"ל לנצח" על הצלחתו המרשימה של צה"ל לחסל את האינתיפאדה השנייה.
באחד הקטעים בספר הם מתייחסים לרצועת עזה ומתארים את העניין שהיה למדינה ברצועה כבר מהתקופה שאחרי מלחמת השחרור.


מסקירה היסטורית זו עולה שממשלות ישראל לדורותיהן ראו חשיבות בשליטה ישראלית ברצועת עזה, ולאורך השנים טיפחו והעצימו את ההתיישבות היהודית ברצועה. כדי לבסס את הטיעון שתוכנית ההתנתקות באה על רקע תפיסה טהורה של האינטרסים הלאומיים של ישראל ולא כתוצאה מכניעה לטרור, צריך לבסס טענה ולפיה כל ממשלות ישראל לדורותיהן, החל מקום המדינה, לקו בעיוורון והוכו בסנוורים בכל הנוגע לחשיבות השליטה הישראלית ברצועת עזה.


אומרים הנדל ושלום: לא ייתכן שכל ממשלות ישראל לקו בעיוורון. מכאן ששליטה ברצועת עזה הייתה חשובה לישראל ומן הסתם עודנה חשובה לישראל.

הטיעון מפוקפק כשלעצמו. בהחלט ייתכן שממשלות ילקו בעיוורון, והמפקפק מוזמן לעלעל ב"מצעד האיוולת" הקלאסי של ברברה טוכמן על דוגמאותיו היפות.

אבל בעניינה של רצועת עזה קיים פקטור נוסף בשם הדחקה דמוגרפית. בפשטות ממשלות ישראל הדחיקו את משמעות העובדה שמשפחות עזתיות בשנות החמישים לא הסתפקו בילד וכלב ולעתים קרובות לא הסתפקו אפילו בעשרה ילדים. זאת בזמן שתמותת התינוקות הלכה וירדה. אפילו בשנות השבעים חיו בעזה רק כ-300 אלף, אם מעגלים כלפי מטה. אפשר היה להדחיק את כ-2 מיליון העזתים שיחיו בשנת 2020.

הדחקה דמוגרפית אינה בהכרח דבר רע. אין טעם לעסוק בצרות שספק אם יתגשמו. אבל כאשר הן בכל אופן מתגשמות בסופו של דבר, וכפי שקרה בעזה, שינוי החישוב האסטרטגי מוצדק.
אני מאוד מתעניין בנושא הניבוי הדמוגרפי וההדחקה הדמוגרפית והבאתי במרוצת השנים הרבה מאוד דוגמאות בנושא.

רוזוולט אמר למנהיגים יהודים שיש מגבלות ליכולתה של פלשתינה לשאת עליה יהודית. אולי עוד מאה אלף, אולי עוד מאה וחמישים אלף. התברר שהוא טעה. הוא לא שמע על מתקני התפלה ועל פיתוחים רבים אחרים.

בן גוריון חזה ששיעורי הלידה הגבוהים במשפחות המזרחיות לעומת האשכנזיות עלולים ליצור מדינה מושחתת לבנטינית ומיליטנטית. האם שלטון הליכוד מגשים ממש עכשיו את חששותיו של בן גוריון? יהיו שיגידו שכן (בלחישה כדי שלא להיחשב גזענים). אבל לדעתי ממש ממש לא. המדינה פחות מושחתת ופחות מיליטנטית מאשר בזמנים שלו שבהם אלוף בצה"ל היה יכול לאנוס חיילות להנאתו.

כהנא הטיח בפניו של אהוד אולמרט בראיון מפורסם שאם לא יטפלו בבעיית ערבי ישראל, הללו יהפוך לרוב דמוגרפי. כהנא טעה. נס דמוגרפי שטיבו עוד לא ברור לגמרי העלה את הילודה היהודית בישראל, בעוד ההתפוצצות הדמוגרפית במרחב הערבי באה לסיומה פחות או יותר (פרט לבדואים בנגב). זאת כמובן בנוסף לעליה הרוסית ולהשפעתה.

לי אין ספק שהילודה הגבוהה בקרב המשפחות החרדיות תשנה את פני המדינה לטווח הארוך. אבישי בן חיים ואחרים שעוסקים בהדחקה דמוגרפית בנושא טועים. אבל אני לא חושב שיש מקום להיות מוטרדים מכך כל כך מאחר שאני מאמין בפתרון שתי המדינות.